Web família 2.0

Puede cambiar el idioma a

Castellano

Informació per a registrar-se

Si és pare, mare, tutor o tutora d´algun alumne que està cursant estudis en qualsevol centre públic o concertat de la Comunitat Valenciana, pot sol·licitar les claus per a usar esta aplicació.

A continuació es mostren els temes més interessants.

Instruccions per a accedir a la Web Família

La direcció d´accés a la Web família és https://familia.edu.gva.es

Per a tindre accés a esta informació, és necessari ser mare, pare, tutor o tutora legal de l´alumne o alumna i donar-se d´alta en este servici.

PASSOS:

 1. Descarregar la sol·licitud corresponent. També la podrà facilitar el centre docent on estiga matriculat el seu fill o filla.
  Model sol·licitud accés a Web Família, PDF de 459 Kb
 2. Omplir i entregar personalment en el centre l´imprés de sol·licitud. La sol·licitud pot realitzar-se per un o ambdós pares o tutors; en eixe cas, cada un d´ells haurà d´omplir i firmar una sol·licitud.
  No cal renovar la sol·licitud cada any, s´entén que mentres estiguen matriculats els seus fills en el mateix centre disposarà del servici. Únicament si es matricula un altre membre de la unitat familiar haurà de sol·licitar-ho. Per tant, si ja la va sol·licitar l´any passat, no serà necessari tornar a tramitar-la. Si els seus fills assistixen a diferents centres, haurà de sol·licitar-ho en cada un d´ells.
 3. Activació de l´accés:
  • 3.1. En cas d´haver sol·licitat accés a Web família, l´aplicació ITACA li notificarà a través del correu electrònic proporcionat en la seua sol·licitud la contrasenya per a l´accés.
  • 3.2. Per a accedir a la pàgina haurà d´introduir com a usuari el seu NIF i com a contrasenya la que haja rebut. Podrà canviar-la en la seua primera connexió o posteriorment.